При определянето на цените на услугите винаги подхождаме индивидуално. Клиентите са различни в обемите си фирми, както и физически лица и няма как да фиксираме една тарифа, както е и невъзможно да се обхванат всички варианти по исканията на клиентите, но ще се опитаме да Ви предоставим няколко насоки.

Цена за регистрация на фирма в ТР – 200,00 (двеста) лева.

Единична консултация за клиенти без договор – 50,00 (петдесет) лева.

Единична консултация извън офиса на фирмата, на избрано от клиента място – 70,00 (седемдесет) лева.

Счетоводните ни услуги

Цените се определят от множество фактори – регистрация по ДДС или
липсата на такава, брой служители във фирмата, брой операции на месец, брой на касовите апарати, брой на продажни точки и други.

Подхождаме индивидуално за да може всеки бизнес да оцени необходимостта от подобна услуга. Важно е да се знае, че цената е обвързана с минималната работна заплата и при промяна на стойността й автоматично се променя и договорения размер на плащане за съответната счетоводна услуга. Минималната цена за месечно обслужване на работеща фирма е 40% от минималната работна заплата и включва пълно абонаментно обслужване – счетоводно отчитане, пълно ТРЗ обслужване, онлайн банкиране, издаване на всички поискани удостоверения и справки и подаване на всички декларации през годината и годишно приключване.

Финансови и данъчни консултации

Фирмата предоставя финансови и данъчни консултации на фирми и физически лица на цените обявени по-горе. В случай, че клиента вече е използвал или използва в момента друга услуга на фирмата получава отстъпка в размер на 40%.

Финансов анализ

Цената за финансов анализ се определят в зависимост от целите на анализа, от големината на проекта, както и от обследвания период от време и от това за пред кого е необходим анализа.

Контакти

Свържете се с нас

difincons@gmail.com

0899 100 768

Гр. Пловдив, ул. Христо Чернопеев №20А (бул. 6-ти Септември №100)

Политика за поверителност